Provincie Zeeland verleent subsidie aan Lekkerder bij de Boer

door | vr 20 januari 2023 | Nieuws | 0 Reacties

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben recent een subsidie van €15.000 toegekend aan Lekkerder bij de Boer voor de doorontwikkeling van het platform en de organisatie van activiteiten in 2023. Doel is vergroting van de afzet van producten via korte ketens.

Doel en activiteiten

De activiteiten van Lekkerder bij de Boer sluiten aan bij het Uitvoeringsprogramma landelijk gebied, landbouw en natuur voor het thema korte ketens. De subsidie zal worden ingezet voor de doorontwikkeling van het platform en de organisatie van verschillende activiteiten in 2023.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de provincie, portefeuillehouder Landbouw, Visserij en Veeteelt: “Lekkerder bij de Boer is een goed initiatief om streekproducten aan de man te brengen. Dat willen we als provincie Zeeland graag. Veel voedsel is dichtbij verkrijgbaar. Dat mag meer zichtbaar worden. Het is goed voor de producent en de consument.”

Reactie initiatiefnemer

Thomas Siahaya, de initiatiefnemer, is enthousiast over de steun van de provincie en verwacht dat andere provincies het initiatief zullen volgen. Hij benadrukt dat de financiële bijdrage van groot belang is voor hun huidige fase en dat ze in 2023 ambitieuze doelen willen bereiken om Lekkerder bij de Boer nog verder te verstevigen in de markt. Deze steun zal daar volgens hem aan bijdragen.

Wat is Lekkerder bij de Boer

Lekkerder bij de Boer is een platform dat zich richt op verkoop van producten via korte ketens met maximaal één tussenschakel tussen producent en consument. Hierdoor kunnen consumenten in direct contact zijn met de boer die de producten produceert en zo de kwaliteit van de producten waarborgen. Voor boeren betekent dit een betere prijs voor hun producten en rechtstreeks contact met consumenten.

Op dit moment zijn er 160 boerderij verkooppunten in de provincie Zeeland aangesloten bij Lekkerder bij de Boer. Volgens onderzoek van de WUR zijn er in totaal 451 bedrijven die (een deel van hun) producten afzetten via een korte keten. Lekkerder bij de Boer hoopt in Zeeland te groeien naar ten minste 275 aangesloten verkooppunten in 2023.

Half miljoen

De app van Lekkerder bij de Boer wordt op meer dan 120.000 mobiele telefoons gebruikt. Ruim 85.000 consumenten hebben een account aangemaakt. In 2022 maakten meer dan een half miljoen mensen gebruik van de app en site van Lekkerder bij de Boer. Eerder kreeg Lekkerder bij de Boer subsidies van de Rabobank, Impuls Zeeland en ZigZag.

Leuk dat je dit artikel hebt bekeken. Hopelijk ga je na het bezoeken van onze site (vaker) kopen bij de boer. Een handig hulpmiddel daarbij is onze app. Deze kun je downloaden in App Store (iOS) en Google Play (Android). Veel plezier!

Thomas

Initiatiefnemer en aanjager, Lekkerder bij de Boer

Verlichte trekker optochten in Nederland

Verlichte trekker optochten in Nederland

In heel Nederland worden af en toe verlichte trekker optochten georganiseerd. Dit zijn optochten waarbij tientallen trekkers van boeren, aangekleed met (kilo)meters lange lichtsnoeren, over polderwegen, binnenwegen, dorpskerken en steden rijden. Warme kerstgroet in de...

Marketing en Communicatie Specialist Stage

Marketing en Communicatie Specialist Stage

Jouw stage bij Lekkerder bij de Boer betekent kennis maken en kennis opdoen van nagenoeg alle facetten van online marketing en communicatie. Wij zijn de online wegwijzer naar en marktplaats van verse producten uit de buurt. Heb jij, net als wij, torenhoge ambities?...

‘t Is maar een boer

‘t Is maar een boer

’t Is maar een boer! zoo hoort men dikwerf spreken,   Zelfs in deez’ tijd, die zoo verlicht vaak heet;’t Is maar een boer! Het zijn niet altijd leeken,   Die wanen, dat een boer bijna niets weet.De dwaas toch meent, dat boeren niets beteek’nen,   want zonder hen was...