‘t Is maar een boer

door | wo 29 juni 2022 | Nieuws | 0 Reacties

’t Is maar een boer! zoo hoort men dikwerf spreken,
   Zelfs in deez’ tijd, die zoo verlicht vaak heet;
’t Is maar een boer! Het zijn niet altijd leeken,
   Die wanen, dat een boer bijna niets weet.
De dwaas toch meent, dat boeren niets beteek’nen,
   want zonder hen was het hier slecht gesteld.

’t Is maar een boer, die van den vroegen morgen
   Tot ’s avonds laat zijn vreedzaam werk verricht;
’t Is maar een boer, die voor zooveel moet zorgen,
   Aan wien wij allen zooveel zijn verplicht.
’t Is maar een boer, die ook voor stedelingen,
   Het koren teelt, waarmede zij zich voên;
Zijn arbeid schenkt ons tal van nutte dingen,
   wat zouden wij wel zonder boeren doen?

’t Is maar een boer! doch staat hij niet ver boven
   Een ieder, die dat zegt op schampren toon?
Een kloeke boer verdient, dat wij hem loven;
   Zijn arbeid spant van menig werk de kroon;
Wie ge ook moogt zijn, wilt staâg de boeren eeren,
   Zij zorgen toch voor heel de maatschappij,
Het past ons dus de boeren te waardeeren,
   Van dwazen waan en van vooroordeel vrij.

Op 9 juli 1892 werd dit gedicht gepubliceerd in de Dedemsvaartsche Courant.

Leuk dat je dit artikel hebt bekeken. Hopelijk ga je na het bezoeken van onze site (vaker) kopen bij de boer. Een handig hulpmiddel daarbij is onze app. Deze kun je downloaden in App Store (iOS) en Google Play (Android). Veel plezier!

Thomas

Initiatiefnemer en aanjager, Lekkerder bij de Boer

Provincie Zeeland verleent subsidie aan Lekkerder bij de Boer

Provincie Zeeland verleent subsidie aan Lekkerder bij de Boer

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben recent een subsidie van €15.000 toegekend aan Lekkerder bij de Boer voor de doorontwikkeling van het platform en de organisatie van activiteiten in 2023. Doel is vergroting van de afzet van producten via korte...

Verlichte trekker optochten in Nederland

Verlichte trekker optochten in Nederland

In heel Nederland worden af en toe verlichte trekker optochten georganiseerd. Dit zijn optochten waarbij tientallen trekkers van boeren, aangekleed met (kilo)meters lange lichtsnoeren, over polderwegen, binnenwegen, dorpskerken en steden rijden. Warme kerstgroet in de...

Marketing en Communicatie Specialist Stage

Marketing en Communicatie Specialist Stage

Jouw stage bij Lekkerder bij de Boer betekent kennis maken en kennis opdoen van nagenoeg alle facetten van online marketing en communicatie. Wij zijn de online wegwijzer naar en marktplaats van verse producten uit de buurt. Heb jij, net als wij, torenhoge ambities?...