‘t Is maar een boer

door | wo 29 juni 2022 | Nieuws | 0 Reacties

’t Is maar een boer! zoo hoort men dikwerf spreken,
   Zelfs in deez’ tijd, die zoo verlicht vaak heet;
’t Is maar een boer! Het zijn niet altijd leeken,
   Die wanen, dat een boer bijna niets weet.
De dwaas toch meent, dat boeren niets beteek’nen,
   want zonder hen was het hier slecht gesteld.

’t Is maar een boer, die van den vroegen morgen
   Tot ’s avonds laat zijn vreedzaam werk verricht;
’t Is maar een boer, die voor zooveel moet zorgen,
   Aan wien wij allen zooveel zijn verplicht.
’t Is maar een boer, die ook voor stedelingen,
   Het koren teelt, waarmede zij zich voên;
Zijn arbeid schenkt ons tal van nutte dingen,
   wat zouden wij wel zonder boeren doen?

’t Is maar een boer! doch staat hij niet ver boven
   Een ieder, die dat zegt op schampren toon?
Een kloeke boer verdient, dat wij hem loven;
   Zijn arbeid spant van menig werk de kroon;
Wie ge ook moogt zijn, wilt staâg de boeren eeren,
   Zij zorgen toch voor heel de maatschappij,
Het past ons dus de boeren te waardeeren,
   Van dwazen waan en van vooroordeel vrij.

Op 9 juli 1892 werd dit gedicht gepubliceerd in de Dedemsvaartsche Courant.

Leuk dat je dit artikel hebt bekeken. Hopelijk ga je na het bezoeken van onze site (vaker) kopen bij de boer. Een handig hulpmiddel daarbij is onze app. Deze kun je downloaden in App Store (iOS) en Google Play (Android). Veel plezier!

Thomas

Initiatiefnemer en aanjager, Lekkerder bij de Boer

Samen voor duurzamer voedsel: ook bij extreme regenval (VIDEO)

Samen voor duurzamer voedsel: ook bij extreme regenval (VIDEO)

De impact van extreem weer op de Nederlandse landbouw De afgelopen maanden heeft extreme regenval in Nederland geleid tot verzadigde akkers en verrottende gewassen. Dit veroorzaakt aanzienlijke problemen voor boeren, zoals mislukte oogsten en vertragingen bij het...

Weer reeks inbraken boerderijwinkels; help voorkomen

Weer reeks inbraken boerderijwinkels; help voorkomen

Vorige week is er opnieuw ingebroken in een boerderijwinkel in Middelburg, Zeeland. Dit incident volgt op een reeks inbraken op Walcheren gedurende die week daarvoor. Deze inbraken vertonen sterke gelijkenissen met de golf van inbraken die in maart 2023 plaatsvond,...

Lekkerder Boerderijwinkel Verkiezing 2024

Lekkerder Boerderijwinkel Verkiezing 2024

Op 1 mei 2024 viert Lekkerder bij de Boer vijf jaar succes in het verbinden van consumenten met lokale boeren en hun producten. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt de Lekkerder Boerderijwinkel Verkiezing 2024 georganiseerd. Het doel is erkenning te geven aan de...