Volop nieuwe kansen voor boerderijwinkels, blijkt uit onderzoek

door | do 18 maart 2021 | Nieuws, Onderzoek | 0 Reacties

Steeds meer mensen weten de weg naar de boer te vinden. Maar wat beweegt hen om dit te doen? Als we dit weten, kunnen boeren nog beter op de klantwens inspelen en van hun boerderijwinkel een succes maken. Om die reden is hier onderzoek naar gedaan. Wat blijkt: consumenten kiezen voor de boer vanwege de betrokkenheid bij de lokale ondernemer en de smaak en versheid van hun producten, maar ze blijven ook op zoek naar gemak.

Groot Nationaal Boerderijwinkel Onderzoek

Aan het Groot Nationaal Boerderijwinkel Onderzoek hebben 1.218 personen uit heel Nederland meegedaan, waarvan 970 regelmatige bezoekers van boerderijwinkels. Initiatiefnemer Thomas Siahaya van Lekkerder bij de Boer, de app die in heel Nederland de weg wijst naar boerderijwinkels, zette het onderzoek op. “Wij willen onze aangesloten boeren waardevolle inzichten bieden om van hun boerderijwinkel een succes te maken. De uitkomsten van dit onderzoek bieden allerlei handvatten.”

Belangrijkste reden voor bezoekers: betrokkenheid

In het onderzoek gaf ruim driekwart van de regelmatige bezoekers aan dat betrokkenheid bij de lokale ondernemer de meest belangrijke reden was om regelmatig bij de boerderijwinkel hun boodschappen doen. Bijna net zoveel mensen vindt bovendien de producten van de boer lekkerder dan die van de supermarkt. En ook qua versheid scoort de boer bij tweederde van de ondervraagden beter.  

Grootste drempels: gebrek aan informatie en digitalisering

De grootste drempel voor mensen die nu nog niet naar de boer gaan, is gebrek aan informatie en digitalisering. Van de 1.218 respondenten gaven 248 mensen aan (nog) niet bij de boer te kopen. Bijna de helft van deze 248 ondervraagden weet niet waar er in de buurt een boerderijwinkel zit. Bovendien wil een grote groep graag online kunnen bestellen. 11,5% vindt het bovendien belangrijk om de bestelling thuis bezorgd te krijgen. 

Online bestellen is een welkome service

Niet alleen de niet-bezoekers, maar ook een kwart van de regelmatige bezoekers geeft aan online bestellen een welkome service te vinden. Thuisbezorging zou handig zijn, maar velen willen er ook wel zelf omkomen. Zo is het merendeel van alle regelmatige bezoekers bereid om vijf of zelfs tien kilometer te rijden voor een boerderijwinkel. 

Prijs is niet bepalend

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat prijs van ondergeschikt belang is. Zowel de regelmatige bezoekers als de overige ondervraagden geeft aan dit niet als belangrijkste reden te zien in hun keuze voor het al dan niet kopen bij de boer. Smaak en versheid winnen het op ruime afstand. Ook aanbiedingen brengen daar geen verandering in, hoewel 30% van de bezoekers het wel handig vindt om deze vooraf te kunnen inzien.

Volop kansen voor boeren

Thomas Siahaya ziet allerlei aanknopingspunten voor boeren om hun diensten te verbeteren. “Wat me vooral opvalt, is dat mensen er best wat voor over hebben om lekkere, verse producten bij de lokale ondernemer te kopen. Waar de markt toch vaak focust op prijs en bereikbaarheid, zie je nu dat andere factoren belangrijker zijn. Smaak, versheid, zichtbaarheid en digitalisering is waar boeren zich op kunnen richten. Die eerste twee zijn vaak al vanzelfsprekendheden, in de andere twee zijn nog stappen te zetten.”

Zichtbaarheid en digitalisering

Lekkerder bij de Boer ondersteunt boeren hierin. Siahaya: “Wij zorgen voor zichtbaarheid. Boeren met boerderijwinkels, stalletjes, versautomaten, melktaps, imkerijen, kwekerijen, boomgaarden en wijngaarden kunnen zich gratis bij ons aanmelden. Ook zorgen wij voor de publiciteit. Mensen kunnen via de app van Lekkerder bij de Boer zien waar zich in hun omgeving boerderijwinkels bevinden. De volgende stap is digitalisering van de boerderijwinkel zelf, het productaanbod online in beeld brengen. Bij zichzelf, maar ook op onze apps en site. Daar zijn we nu druk mee bezig. Zodat naast een wegwijzer, de apps en site van Lekkerder ook de grootste online marktplaats van versproducten van de boer wordt. Uit het onderzoek blijkt ook dat ongeveer een derde van de regelmatige bezoekers graag vooraf wil weten of producten voorradig zijn. Voor veel mensen is ook online bestellen een welkome optie. Momenteel zijn we aan het bekijken of we ook hierin kunnen ondersteunen.”

Belangrijkste conclusie

De belangrijkste conclusie is dat de consument niet op prijs gefixeerd is, maar lokale betrokkenheid, smaak en versheid voorop laten gaan. Het is nu aan de boeren en Lekkerder bij de Boer om het kopen bij boerderijwinkels zo makkelijk mogelijk te maken. “Kopen bij de boer moet de normaalste zaak van Nederland worden.”

Kader: Meest populair 

  • De meest populaire boerderijproducten zijn groente, eieren, fruit en aardappelen. Daarna volgen kaas en vlees. 
  • Vrijdagmiddag is het populairste moment om een boerderijwinkel te bezoeken, gevolgd door zaterdagochtend en zaterdagmiddag. Wil je in alle rust boodschappen doen, ga dan op maandag.
  • De boerderijwinkels zijn met 88% van de bezoeken het meest populair, maar ook stalletjes doen het met ruim 46% goed. Een versautomaat wordt door zo’n 30% van de ondervraagden bezocht.
  • De dichtstbijzijnde boer is de populairste. Bezoekers zijn deze boer ontzettend trouw. Een kwart bezoekt ook andere boerderijwinkels.

Leuk dat je dit artikel hebt bekeken. Hopelijk ga je na het bezoeken van onze site (vaker) kopen bij de boer. Een handig hulpmiddel daarbij is onze app. Deze kun je downloaden in App Store (iOS) en Google Play (Android). Veel plezier!

Thomas

Initiatiefnemer en aanjager, Lekkerder bij de Boer

Samen voor duurzamer voedsel: ook bij extreme regenval (VIDEO)

Samen voor duurzamer voedsel: ook bij extreme regenval (VIDEO)

De impact van extreem weer op de Nederlandse landbouw De afgelopen maanden heeft extreme regenval in Nederland geleid tot verzadigde akkers en verrottende gewassen. Dit veroorzaakt aanzienlijke problemen voor boeren, zoals mislukte oogsten en vertragingen bij het...

Weer reeks inbraken boerderijwinkels; help voorkomen

Weer reeks inbraken boerderijwinkels; help voorkomen

Vorige week is er opnieuw ingebroken in een boerderijwinkel in Middelburg, Zeeland. Dit incident volgt op een reeks inbraken op Walcheren gedurende die week daarvoor. Deze inbraken vertonen sterke gelijkenissen met de golf van inbraken die in maart 2023 plaatsvond,...

Lekkerder Boerderijwinkel Verkiezing 2024

Lekkerder Boerderijwinkel Verkiezing 2024

Op 1 mei 2024 viert Lekkerder bij de Boer vijf jaar succes in het verbinden van consumenten met lokale boeren en hun producten. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt de Lekkerder Boerderijwinkel Verkiezing 2024 georganiseerd. Het doel is erkenning te geven aan de...